"Post: 2014江南寻花之南京" 's Comment(s):

Author: samzhou

Time: 2015/07/07 (16:56:52)

真没想到网上大名鼎鼎的丁丁居然是东大的学子!

Author: Tintin

Time: 2015/07/24 (20:19:16)

嗯嗯,莫非你也是校友?

Author: samzhou

Time: 2015/08/24 (17:04:16)

是啊,来过西藏两回了,可惜都未能见着尊者!
下回一定来拜访!

对了,你们的蓝天客栈地址在哪?

Author: Tintin

Time: 2015/09/17 (21:05:39)

仙足岛生态小区一区一排五号,蓝天,13510309114

Author: samzhou

Time: 2015/09/21 (15:36:53)

谢谢了,上次我们就住到仙足岛里面的一个私人开的小客栈里面,感觉环境不错的说

Post Comment

*